İmar Planı İlanları

İlanlar

Başlık Açıklama Detay
19 İlçemiz Canlı (Atatürk) Mahallesi 114 ada 7 parselin Güneyinde bulunan kamuya terkli “Park Alanı” içerisine 8.00x5.00 metre ebatlarında trafo alanı belirlenmesi

İlçemiz Canlı (Atatürk) Mahallesi 114 ada 7 parselin Güneyinde bulunan kamuya terkli “Park Alanı” içerisine 8.00x5.00 metre ebatlarında trafo alanı belirlenmesine yönelik UİP-3510213377 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 

 

Plan Paftası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Rapor